PIT dla cudzoziemców

Mężczyzna rozlicza pit

Na polskim rynku widać coraz więcej osób pochodzenia zagranicznego. Cudzoziemcy już nie tylko mieszkają w Polsce, ale również coraz częściej zaczynają w niej pracować i osiągać dochody. Co za tym idzie, możliwe więc, że będą zobligowani do obliczenia oraz odprowadzania podatków w Polsce.

Rezydentura

Jednym z podstawowych zagadnień, powiązanych z podatkami odprowadzanymi przez cudzoziemców, jest tak zwana „Rezydentura”. Nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli obowiązek podatkowy od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co ciekawe, ustawodawca ustanowił, że chodzi o miejsce „zamieszkania”, a nie formalnego „zameldowania” podatnika. Dlatego należy również zwrócić uwagę na to, czym formalnie jest miejsce zamieszkania i jak je określić.

Miejsce zamieszkania

Według ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, za osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy uznać osobę, która będzie:

  • posiadać na terytorium Polski swoje centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Drugie kryterium podziałowe (czas zamieszkania), jest potencjalnie proste do określenia. Można bowiem określić, ile dni w roku dana osoba mieszka w danym miejscu. Trudniejsze interpretacyjnie wydaje się określenie, czym jest posiadanie centrum interesów osobistych, aczkolwiek z pomocą przychodzą doktryna oraz orzecznictwo.

Centrum interesów osobistych

Oceniając centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej sądy wskazują, że należy ocenić więzi rodzinne, towarzyskie, miejsce wykonywania działalności gospodarczej, miejsce z którego dana osoba zarządza swoim majątkiem, miejsce zatrudnienia, ale również miejsce działalności politycznej
i kulturalnej.

Ograniczony obowiązek podatkowy

W przypadku osób fizycznych nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podatnik podlega tak zwanemu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – co w uproszczeniu oznacza, że obowiązkowi podatkowemu podlegają tylko dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Rekomendacje dla cudzoziemców składających PIT

Jedną z ważnych rekomendacji, którą warto przedstawić cudzoziemcom składającym deklarację PIT w polskich urzędach skarbowych, jest zwrócenie specjalnej uwagi na termin przedłożenia zeznania. Z założenia, terminy składania poszczególnych deklaracji są określone indywidualnie dla każdej deklaracji PIT. Na przykład, dla PIT-36 jest to już 30 kwietnia 2019 roku. Warto jednak pamiętać, że w informatorach ustawodawca zaznacza, że w przypadku podatników, którzy zamierzają opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przed terminem do złożenia zeznania, podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie za rok podatkowy jeszcze przed opuszczeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.